Stockholm , näringsliv

Stockholm

Stockholm
 Skriv ut    2016-06-19

Wikipedia

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum.

År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad.

Yta: 6 519 km²

Grundades: 1252

Befolkning: 789 024 (2007)

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård är en arkipelag i östra Mellansverige, belägen längs större delen av Stockholms läns kust. Den räknas som Sveriges största skärgård och den näst största i Östersjön, efter Skärgårdshavet i sydvästra Finland.

Området sträcker sig från Arholma i norra delen av länet, cirka 150 kilometer (80 nautiska mil) utefter Upplands och Södermanlands kuster till Landsort i söder och i väst-östlig riktning från Stockholms fastland cirka 80 kilometer (43 nautiska mil) österut till i höjd med Svenska Högarna.

Stockholms skärgård har en speciell natur, skapad av inlandsisen, landhöjningen och det karga kustklimatet. Skärgårdsnaturen har även präglats av människans påverkan genom äldre tiders jord- och skogsbruk, sjöfart, Stockholms försvar och sedan mer än 100 år av sommargäster.

Antalet fritidsbåtar i Stockholms skärgård med sin hemmahamn inom Stockholms skärgård och kust har uppskattats till omkring 100 000 och antalet fritidshus till omkring 50 000.

Stockholm Näringsliv

Många av det svenska näringslivets största företag har sitt huvudkontor förlagt till Stockholmsregionen. IT-branschen sysselsätter (2009) cirka 67 600 anställda i Stockholms län inom cirka 7 100 IT-företag och programmerare är regionens vanligaste yrke.

Ericsson, Nokia, TeliaSonera och IBM är exempel på stora bolag inom data- och telekommunikationsbranschen i Stockholmsområdet, koncentrerade till främst Kista. Nya mindre företag inom databranschen etableras kontinuerligt.

Stockholm är Sveriges finansiella centrum där de flesta Svenska banker och finansinstitut har sina huvudkontor. Omkring 45 procent av Sveriges företag med mer än 200 anställda finns i Stockholm.

Marknadsföring av företag i Stockholm  • Av
  • Firma24
  • Senaste uppdatering: 2017-10-31